Kvalitetssikrer metodikk for URBACT

I løpet av de neste femten månedene vil nettverkene kalt «Delivery» og «Transfer» utforske hvordan erfaringen fra URBACT-prosjektene best mulig kan utnyttes. Nøkkelutfordringen er å sikre at den samlede erfaringen, på tvers av prosjekter og på tvers av byer, kommer til nytte også i det kommende – URBACT III-programmet.

– Gjennom disse initiativene ønsker vi å samle den kollektive erfaringen til alle deltakerne, forklarer Emmanuel Moulin, leder av URBACT-administrasjonen.

– På programnivå ønsker vi å sikre den praktiske kunnskapen: Hva kommer ut av pilotnettverkene, hvilke erfaringer er gjort, hva fungerer og hva gjør det ikke, understreker Jenny Koutsomarkou, medarbeider i URBACT.

– Dessuten ønsker vi å vite om det at byene snakker sammen, deler erfaringer og bygger nettverk faktisk gjør en forskjell, eller om det rett og slett hadde vært like nyttig å gjennomføre prosjektene alene. Dette er første gang vi etablerer denne type nettverk for samlet kunnskaps- og erfaringsoverføring, sier Sally Kneeshaw, tematisk poladministrator for URBACT.

Du kan lese mer om kunnskapssikringen i marsutgaven av URBACTs nyhetsbrev, som nå er tilgjengelig i norsk språkdrakt. Du kan laste ned PDFen via lenken til høyre.

 

 

I marsutgaven av URBACTs nyhetsbrev, kan du lese om initiativet til en internasjonal markedsdag.
I marsutgaven av URBACTs nyhetsbrev, kan du lese om initiativet til en internasjonal markedsdag.

 

URBACT har etablert nye pilotnettverk for å sikre at implementeringskunnskapen fra bysamarbeidene i Europa blir med i URBACT III.
URBACT har etablert nye pilotnettverk for å sikre at implementeringskunnskapen fra bysamarbeidene i Europa blir med i URBACT III.