Årets første URBACT nyhetsbrev

Andre saker som omtales er tre prosjekter som skal fungere som overgangsnettverk inn i URBACT III – ESIMeC, EVUE og ROMA-Net.

Temarapporten «Delivering» er også presentert, samt en oppsummering av resultatene til de ni URBACT-prosjektene som ble avsluttet i 2013.

Alt dette kan du lese om i nyhetsbrevet for januar.