arctic.com

Norsk prosjekteier

Norsk rikskringkasting

Kontakt

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 388000 Kjell

Total: 210000 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.nrk.no/troms/