Program: Kvarken/MidtSkandia

Fjellkysten Turisme

Företag inom turistnäringen i Helgeland och Västerbotten ska genom projektet utveckla det gränsöverskridande arbetet.

E12 Standardhöjning Heman – Umbukta -Mo i Rana

Projektet avser att på svensk sida göra en upprustning av E12 på en sammanlagd sträcka av 27 km mellan Hemavan och Umbukta, för att få en transportsträcka med hög standard över gränsen. Dessutom ska gränsövergången med tillhörande rastplats rustas upp till en tillfredställande standard.

Crossroad Kvarken II

Företagarnas Riksförbund ska i samverkan med Svenska Yrkeshögskolan i Vasa skapa den virtuella mötesplatsen för att utöka samverkan mellan små och medelstora företag i Västerbotten, Österbotten och Helgeland. Den gemensamma marknadsplatsen på Internet ska bli ett hjälpmedel för affärsverksamhet.

Crossmedia Design Norr

Projektet ska skapa en stark kompetensregion inom crossmedia design – som drivs av en innovationsmiljö bestående av representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor.

Crescendo

Projektet ska etablera regionen, dvs. Västerbottens inland och Helgeland som en musikalisk mötesplats med gemensamma musikerträffar, konserter, workshops och ungdomsutbyte.

Logistikk- og transport Rana-Umeå

AB J A Henriksson & Co bygger som samordnare för ett antal företag i Norge och Sverige ett nätverk för godstransporter mellan Helgeland, Västerbotten och Österbotten. Kombinationen bil, båt och järnväg ska vara centrala inslag i logistiken.

Utvecklingsprogr. för fjällreg. inom MittSkandia

Projektet ska på ett gränsöverskridande sätt samordna viktiga gemensamma utvecklingsfrågor, identifiera gemensamma problem och möjligheter och motverka gränshinder. Fördjupat samarbete mellan offentliga och enskilda aktörer inom miljö- och planeringsområdet är ytterligare ett mål.

Umskarslänken

Projektet ska bygga en digital bro, d v s bredband mellan Västerbottens län och Helgeland.

Tärna Helgeland Europort

Det utbyggda flygfältet i Hemavan kommer att kunna trafikeras med plan för 100?120 passagerare. Projektet ska långsiktigt marknadsföra flygplatsen och etablera den som Helgelands/Västerbottensfjällens charterflygplats i medvetandet hos nordiska och europeiska reseföretag och flygoperatörer.