Utvecklingsprogr. för fjällreg. inom MittSkandia

Prosjektperiode

13.12.2001 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 400000 Kjell

Total: 168000 €