Arkiv

Midler til forberedende prosjekter

Kolarctic har lyst ut midler til nordnorske aktører for å legge til rette for nye hovedprosjekter i 2014-2015. Forprosjekter støttes med inntil 250.000 kroner.

Bedrifter kan bli Interreg-partnere

For første gang får bedrifter bli med i Interreg-prosjekter som ordinære partnere. Det framgår av forslaget til nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak-området.

Miljøkonsekvenser på høring

En miljøvurdering av det kommende Nordlig Periferi-programmet er nå lagt ut på høring. Frist for tilbakemelding er satt til 28. februar.

Norges største solcelletak

Kommunalminister Jan Tore Sanner (t.h.) la nylig ned det siste solcellepanelet på det som trolig er Norges største solcelletak og verdens første kontorbygg som blir energirehabilitert til plusshus.

Høring om Interreg Europe

Interreg IVC skal fortsette under navnet Interreg Europe. Et utkast til handlingsprogram fram til 2020 er nå ut til høring over hele Europa. Høringen skal gå fram til 21. mars 2014 og norske aktører oppfordres til å engasjere seg.

Kolarctic-midler til Boris Gleb

Kapasiteten ved grensestasjonen Boris Gleb mellom Norge og Russland skal seksdobles ved hjelp av Interreg-midler. Det blir det største Kolarctic-prosjektet i denne programperioden.

CNSS kobler skipsfart og klima

Prosjektet Clean North Sea Shipping har utviklet modeller som kobler skipsaktiviteter og utslipp med meteorologiske data. Prosjektet åpner nå for registrering til avslutningskonferanse i Bergen.

Nyhetsbrev fra Telemark

Telemark fylkeskommunes internasjonale nyhetsbrev for 2013 foreligger nå på engelsk. Blant temaene som tas opp er interregprosjektene KASK, Stratmos og Hav møter land.

Mot et bærekraftig miljø

Hvordan starte overgangen mot et renere og mer bærekraftig miljø? Det var utfordringen under det tredje og siste Urbact-seminaret for tillitsvalgte før jul.