Interreg gir muligheter

Styret i Næringscampus Nord-Trøndelag, som er et samarbeidsforum mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Sintef og Trøndelag forskning og utvikling, besøkte nylig Mid Sweden Science Park i Östersund. Besøket var knytta til et forprosjekt innenfor Interreg som Kunnskapsparken Nord-Trøndelag og Mid Sweden Science Park gjennomfører, og der hovedfokuset er å gi bedrifter nye kontakter, samt innsikt i mulighetene innenfor et nytt marked.

– For styret i Næringscampus Nord-Trøndelag var det nyttig å få brukt tid sammen og se hva som gjøres av kunnskapspaktørene i Jämtland, der mange av ambisjonene til Næringscampus Nord-Trøndelag er realisert, sier Stig Ørnvall til Tfou.no.

– Det er my inspirasjon å hente fra å se hvordan andre gjør det. Og det er viktig å se at det går an. Nå ligger det an til flere samarbeidsinitiativ mellom Jämtland og Nord-Trøndelag. Interreg-programmet som kommer i 2014, vil bidra til finansielle muligheter for å konkretisere de mange initiativene vi har, forteller Ørnvall.

Trøndelagsdelegasjon på besøk hos Mid Sweden Science Park. Foto: Tfou.no.
Trøndelagsdelegasjon på besøk hos Mid Sweden Science Park. Foto: Tfou.no.
Prosjektleder Stig Ørnvall i Næringscampus Nord-Trøndelag. Foto: Tfou.no.
Prosjektleder Stig Ørnvall i Næringscampus Nord-Trøndelag. Foto: Tfou.no.