Interact med aktivitetsplan

Inneværende programperiode er ikke lukket, men den nye er allerede på sporet. Interact vil med sin aktivitetsplan følge med på begge programmene for å få de beste resultatene gjennom hele 2014, både innenfor økonomistyring, nye og gamle verktøy, strategisk og tematisk utvikling samt kapitalisering og kommunikasjon.

I aktivitetsplanen som du finner i boksen til høyre, kan du allerede se hva Interact har forberedt etter å ha lyttet nøye til behov og ønsker fra aktørene i programmet. I planen er det lagt vekt på kvalitet for å kunne tilby bedre støtte og bedre verktøy i 2014.