Tema: 4.4 Folk til folk samarbeid

SYSTER gastronomi

Styrke gjennom samarbeid, Yrkesstolthet, Samisk og lokal mat, Tradisjoner, Erfaringsutveksling og Mobilitet SYSTER gastronomi – en grenseoverskridende satsing på lokal og samisk mat i skolen har sitt utspring i forstudien…