Tema: 4.4 Folk til folk samarbeid

ABC – ACROSS BORDER COLLABORATION​

Prosjektet ABC vil skape en sterkere grenseregion gjennom felles læring, kunnskapsdeling og samarbeid over kommune- og landegrensene.​ Videre vil det utvikle besøksnæringen som et grunnlag for levende lokalsamfunn og attraktive…

SYSTER gastronomi

Styrke gjennom samarbeid, Yrkesstolthet, Samisk og lokal mat, Tradisjoner, Erfaringsutveksling og Mobilitet SYSTER gastronomi – en grenseoverskridende satsing på lokal og samisk mat i skolen har sitt utspring i forstudien…