SYSTER gastronomi

Styrke gjennom samarbeid, Yrkesstolthet, Samisk og lokal mat, Tradisjoner, Erfaringsutveksling og Mobilitet

SYSTER gastronomi – en grenseoverskridende satsing på lokal og samisk mat i skolen har sitt utspring i forstudien gjennomført i løpet av 2021 og 2022. SYSTER står for – Styrkes via samarbeid/Fagstolthet/Samisk mat /Tradisjoner/ Erfaringsutveksling/ Mobilitet.
Målet å styrke læring om lokal og samisk matkultur i grunnskolen gjennom en grenseoverskridende arbeidsmåte via skolemat, mat og helse/hjemkunnskap.

Prosjektet skal utvikle en praktisk verktøykasse og skape en arena for inspirasjon, nettverksbygging, erfaringsdeling og kompetanseheving. SYSTER satser på mer lokal og samisk mat i mat- og helsefaget og skolemåltidet. Arbeidet omfatter utveksling mellom landene basert på regionenes store ambisjoner på matområdet og et ønske om å styrke lokal matkultur og samisk matidentitet. I Sverige er det velfungerende skolekjøkken, i Norge bygges det nye, noe som gir store utvekslings- og samarbeidsmuligheter. Norge har på sin side en godt utviklet utdanning rundt mat og helse, som genererer en relevant grenseoverskridende, verdifull utveksling.

Vi mener det lokale næringslivet og ressursene kan brukes mer aktivt i arbeidet, og måloppnåelsen henger tettere sammen med lokal matproduksjon og verdiskaping.
Sverige har skolemat, men ønsker å videreutvikle dette med en tydeligere synlighet av lokal matkultur. I Norge er det relativt få skoler som har skolemat, men dagens regjering har sagt at de ønsker å prioritere gradvis innføring av et daglig, sunt, enkelt skolemåltid. Det er mangel på arbeidskraft på de offentlige kjøkkenene på begge sider av grensen. Åpenhet og kunnskap om forutsetninger for større mobilitet over grensen og økende muligheter for den enkelte. Hovedmålgruppen er lærere i mat og helse, indirekte er det elevene. Samarbeids kommuner er kommunene Krokom, Østersund, Härjedalen
Norsk side: Ledelse i kommune og skole, samt lærere og kjøkkenpersonale i kommunene Snåsa, Røyrvik, Røros, Åfjord og Trondheim

Dokumenter

Norsk prosjekteier

Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2023 - 28.02.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 3726950 NOK

Total: 1099323 EUR €

Andre partnere

Statsforvalteren i Trøndelag v/landbruksavdeling og Statsforvalteren v/ oppvekstavdeling
Samarbeids kommuner er Ledelse i kommune og skole, samt lærere og kjøkkenpersonale i kommunene Snåsa, Røyrvik, Røros, Åfjord og Trondheim

Finansiell partner ved Trøndelag Fylkeskommune