Tilbake til ditt søk

Yggdrasil

Gjennom å utvikle en felles metode for kompetanseevaluering, skal Yggdrasil gjøre det enklere for arbeidssøkende å vise fram hva de faktisk kan.

Dyktige og kompetente medarbeidere er avgjørende for at bedrifter skal klare seg i konkurranse med andre. I arbeidsmarkedet er det et økende krav til at både ansatte og arbeidssøkende synliggjør sin kompetanse. Dette er et problem for mange, særlig gruppen av mennesker med lav eller begrenset formell utdanning. Mange av disse menneskene har opparbeidet seg verdifulle yrkeserfaringer og realkompetanse som er vanskelig å dokumentere.

Dette vil Yggdrasil-prosjektet forandre gjennom å høste erfaringer fra Norge, Sverige og Danmark. Gjennom grenseoverskridende samarbeid skal aktører fra ØKS-regionen utvikle en felles standard for evaluering og validering av kompetanse. En attest eller sertifikat skal fungere som en mal som arbeidssøkende kan bruke for å dokumentere den kompetansen de har opparbeidet seg som yrkesaktiv.

Prosjektet ser også på muligheter for at arbeidsgivere kan identifisere behov for kompetanseutvikling ved å benytte valideringssystemet. I tillegg kan systemet bidra synliggjøring av hvilke utdanningsområder det bør satses på.

 

Norsk prosjekteier

Larvik kommune

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2018

Budsjett

Norske IREG-midler: 1 480 533 NOK

Totalt: 1 616 826 €

Øvrige partnere

Validering Väst, Strömstads Kommun, Kunskapsförbundet Väst, VIA University College, Sosu Silkeborg