Deler kompetansen over skandinaviske landegrenser

Kompetansebehovene i det skandinaviske arbeidslivet er i rask forandring. Interreg-prosjektet Kompetansebasert Regional Analyse (KOBRA) undersøker hvilke kunnskaper som trengs i fremtiden, og hvordan mindre regioner kan møte etterspørselen i fellesskap.

I forrige måned arrangerte prosjektpartner Larvik kommune en forelesning om interkulturell kommunikasjon. Mangfoldet på den flerkulturelle arbeidsplass utgjør et stort ressurspotensial, men nødvendiggjør økt oppmerksomhet på kommunikasjon og samhandling for å sikre deling av informasjon både på individuelt nivå og gruppenivå. Dette retter søkelyset på interkulturell læring og kompetanse som forutsetning i dagens og fremtidens arbeidsliv. Forelesningen samlet et bredt publikum i salen, samtidig som deltagere fra andre regioner i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen kunne følge forelesningen direkte via Facebook og Youtube.

Foredragsholder Bjørg Aambø Østby er en av Norges første PhD-stipendiater i offentlig sektor. I løpet av foredraget besvarte hun spørsmål, både fra publikum i salen og fra deltakerne som fulgte forelesningen via Facebook.

Klikk her for å se hele forelesningen i opptak.