Tilbake til ditt søk

Wet Grain in Package

Prosjektet skal utarbeide et energibesparende, kostnads- og miljøeffektiv system for å pakke, lagre og håndtere foredlede kornprodukter for å øke lønnsomheten i regionens kornproduksjon.

Norsk prosjekteier

NIBIO

Prosjektperiode

02.01.2017 - 27.12.2019

Budsjett

Norske IREG-midler: 144 355 €

Totalt: 1 379 978 €

Øvrige partnere

Yrkeshögskolan Novia, Sveriges Lantbruksuniversitet