Vi går over grensen

Korpen Jämtland-Härjedalen, Sörtröndelag mosjons- og Bedriftsidrettskrets (STMBIK) och Nord-Tröndelag Mosjons- og Bedriftsidrettskrets (NTMBIK) är parallella organisationer i Nordens Gröna Bälte med ett gemensamt mål att främja motion, hälsa och trivsel.Projektet ska bidra till att skapa ett långsiktigt samarbete mellan parterna. Verksamheten kommer i stor utsträckning att omfatta erfarenhetsutbyte, metodutveckling samt uppbyggnad av nätverk för att skapa en större kunskap om olika metoder för att öka intresset för motion. Genom att samarbeta över gränsen kan kunskapen hos de olika organisationerna öka, vilket bör leda till att bättre resultat kan uppnås, jämfört med om parterna driver verksamheten var för sig.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Kontakt

  • Ryan, Eldar

    Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

    +47 74 16 80 58

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.12.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 1747400 Kjell

Total: 370093 €