VARMEEKOM

Med utgangspunkt i forprosjektet «Kompetanseutvikling – Produksjon av biofjernvarme» er det etablert et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og Sverige, VARMEEKOM.

Målet for hovedprosjektet er å utvikle et mastergradstudie innenfor varmeproduksjon, -distribusjon og -anvendelse, knyttet til varmesentraler og prosessindustri. Studiet skal utvikles i samarbeid mellom Karlstad universitet, Høgskolen i Dalarna, Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark.
I tillegg til mastergradstudiet skal det også utvikles etter- og videreutdanningstilbud.

 

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kontakt

  • Samseth, Jon

    Høgskolen i Oslo og Akershus

    63819522

    +47 996 18 608

    Send e-post

Prosjektperiode

01.07.2010 - 30.06.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 6.004.300 Kjell

Total: 1548544 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Karlstad universitet, Høgskolen i Dalarna, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark, Akershus Energi, Karlstads Energi, Hönefoss fjernvarme, Borlänge energi, Eidsiva Energi, StoraEnso
Skoghall, Energi Norge, The Paper Province.