Tilbake til ditt søk

Vänerlaksens frie vandring

Prosjektet har sin bakgrunn i den unike laksebestanden i Klaraelven, som gjennomfører hele sin livssyklus i ferskvann. Den svenske og norske miljøvernministeren ble i fjor enige om et grenseoverskridende samarbeid for å undersøke forutsetningene for en gjenoppbygging av laksebestanden i Klarälven/Trysilelva og for Vänern for å fremme lokal næringslivsutvikling.

På første halvdel av 1800-tallet ble det fanget mellom 10 000 og 30 000 vandrende laks og ørret per år i Klarälven. Med totalt 11 kraftverk i hovedvassdraget har det vært store problemer med å opprettholde lakseproduksjonen i vassdraget.

Prosjektet skal utrede mulighetene og begrensningene for å kunne reetablere en naturlig vandrende laksebestand fra Vänern og opp till Trysil og Engerdal (inkludert svenske og norske
bielver), med de samfunnsmessige, biologiske, tekniske og økonomiske utfordringene som dette medfører.

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Hedmark

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norske IREG-midler: 6 757 200 NOK

Totalt: 3425614 €

More about the project

Øvrige partnere

Fylkesmannen i Hedmark