Utvikling og omstilling i Indre Skandinavia

Norsk prosjekteier

Østlandsforskning

Kontakt

Budsjett

Norsk bidrag: 6000000 Kjell

Total: 1260000 €