Utvikling av verktøy og samarbeidsformer for en bærekraftig utvikling i Nordens Grønne Belte

Norsk prosjekteier

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Trøndelag

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2001 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 4880587 Kjell

Total: 817763 €