Utvikling av kvistmodeller for furu og metodikk for implementering

Norsk prosjekteier

Statskog

Kontakt

  • Skotte, Sigurd

Prosjektperiode

01.04.2003 - 31.12.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 1500000 Kjell

Total: 315000 €