Utvikling av fjernundervisningsbasert etterdanningsprogram i miljöledelse og entreprenörskap

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kontakt

Prosjektperiode

01.07.2002 - 31.12.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 2544000 Kjell

Total: 536768 €