URCHIN

URCHIN – Utilisation of the Arctic Sea Urchin Resource

Prosjektet tar sikte på å utnytte kråkebolle som en ressurs i de nordlige arktiske farvann. Gjennom prosjektet møtes utfordringen med bærekraftig og ansvarlig høsting av bestandene, samt ivareta forsyningskjedene, i isolerte områder med et tøft klima. Dette skal deltagerne gjøre gjennom innovasjon og tilrettelegging for nasjonal og transnasjonal teknologioverføring.

Norsk prosjekteier

NOFIMA

Prosjektperiode

01.05.2015 - 30.04.2018

Andre partnere

Arctic Caviar AS (NO)

Galway Mayo Institute of Technology (IE)

MATIS – Icelandic Food and Biotech R&D (IS)

Marine Research Institute (IS)

Thorisholmi (IS)