Inviterer bodøværingene til stordugnad om fremtidens byrom

Siden oppstarten i 2016 har Interreg-prosjektet e-Lighthouse hatt som målsetting å bidra til energibesparelser i offentlige bygninger og boliger. Blant annet ved å følge opp energieffektiviseringstiltak i mer enn 250 offentlige bygninger, samt påvirke og bidra til ettermontering av klimavennlige energiløsninger i private boliger.

Fra norsk side deltar Bodø kommune og Nordlandsforskning, mens fem andre nasjoner deltar i prosjektet (Sverige, Finland, Irland, Skottland og Grønland).

Morgendagens smarte byer
e-Lighthouse (Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region) spiller en aktiv rolle i utviklingen av Bodøs Smart City-strategi, en verdensomspennende trend om hvordan fremtidens smarte og høyteknologiske byer skal se ut. Smart Bodø-visjonen legger opp til gode samfunnsløsninger, teknisk infrastruktur, og avfalls-og renovasjonsløsninger som er bærekraftige og klimavennlige.

I Bodø skapes fremtidens Smart City strategi gjennom aktiv deltagelse og samarbeid mellom kommunen, innbyggere, næringsliv, frivillige og utdanningsinstitusjoner. Ved å invitere byens innbyggere aktivt med i beslutningene blir eksisterende behov og ønsker synliggjort, samtidig som det trigger kreativitet og skapervilje. På denne måten skal bodøværingene få eierskap til beslutninger om fremtidens byrom.

Digitalt bylaboratorium
Som et konkret tiltak åpnet «ByLaB Bodø» tidligere i år. Bylaboratoriet som har base i Stormen bibliotek, er både et fysisk og virtuelt sted hvor innbyggere kan skape sine egne forslag til løsninger i kommunens byplanlegging. e-Lighthouse sin rolle har vært å synliggjøre energieffektiviserende teknologi og løsninger i den visuelle utformingen av verktøyet som driftes av kommunen.

– Dette er et svært nyttig visualiserings-verktøy som rådfører boligeiere om de ulike tiltakene man kan gjøre innen renovering og energieffektivisering. Det gjør det mye enklere å synliggjøre ulike teknologiske løsninger overfor byens innbyggere, forteller Bjarne Lindeløv fra Nordlandsforskning.

I Bylaboratoriet har man utviklet en digital representasjon av byen i 3D med hvert enkelt hus eller bygnings-kompleks, samt tilhørende data om bygningsstandard, energiforbruk og mer. Her kan innbyggere lage sin egen brukerprofil og skissere et visuelt utkast. Eksempelvis hvor parker og sykkelveier skal ligge, ladestasjoner til el-bil, nybygg, brotraseer og mer. Bare fantasien setter grenser og ingen ideer er for små.
Bodøværingenes innovative ideer kan også legges fram ansikt til ansikt med en av kommunens byplanleggere. Alle som kommer med ideer skal bli hørt.

– Vi ser at mange allerede har tatt i bruk verktøyet siden lanseringen i april. Dette er en helt ny måte å jobbe på og kommunisere om fremtidens gode løsninger mellom innbyggere og beslutningstagere. Det vil ta tid, men verktøyet kommer til å bli svært viktig i årene fremover, sier Lindeløv.

Mangeårig NRK-profil og kommunikasjonssjef i Bodø kommune, Tord Bertinussen, intervjuer ordfører Ida Pinnerød og prosjektleder Marianne Bahr SaIomonsen i «ByLab Bodø» fra podiet.

«Ny by, ny flyplass»
Bylaboratoriet er også en tjuvstart på hvordan Bodø by skal jobbe opp mot etableringen av «ny by, ny flyplass», et av Bodø-og Salteneregionens mest spennende og ambisiøse utviklingsprosjekt noen sinne. Nedleggelsen av Bodø hovedflyplasstasjon, muliggjør etableringen av ny flyplass i Sørvestenden av Bodø-halvøya, men frigjør også et område på 34000 dekar – et område på størrelse med dagens sentrum. Her skal det rett og slett bygges en ny «by».

Nytt Interreg-prosjekt på trappene
e-Lighthouse er i en avsluttende fase, men samarbeidspartnerne har allerede gått sammen om et nytt Interreg-prosjekt. Indu-Zero-prosjektet, som er en del av Nordsjøprogrammet, viderefører mye av kunnskapen og erfaringene fra e-Lighthouse, men vil ha et spissere fokus på kostnadsbesparing ved renovasjon av eldre bygningsmasse.