Tre uten grenser

Konferansen skal bidra til: økt samarbeid over grensen, økt nyskaping og kompetanseheving, økt verdiskaping i næringskjeden, brobygging mellom næringsaktører, å skape og styrke interregionale nettverk, økt engasjement og entusiasme, å skape inspirasjon, nyetableringer, økt rekruttering til trebransjen, redusering av grensehinder, økt kunnskap, økt bruk av tre, fokus på tre og dets e genskaper, økt konkurransekraft, å bedre næringens økonomiske grunnlag.

Norsk prosjekteier

Grue kommune

Kontakt

  • Holmen, Charlotte

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 349000 Kjell

Total: 56490 €