REGIOSTAR-finalist fyller kunnskapshull

Regiostars-finálista duddjo EU-Sámi diehtovuođu

Prosjektet «Filling the EU-Sápmi knowledge gaps» fyller kunnskapshull mellom EU og Sápmi. De konkurrerer i kategorien FAIR Europe hvor målet er å sette søkelys på inkludering og anti-diskriminerende temaer.

Prosjektets mål er å formidle mer kunnskap og erfaringsutveksling i Sápmi om hvordan EU -direktiver, forskrifter, beslutninger, meninger og anbefalinger påvirker det samiske folks hverdag. Videre skal prosjektet øke kunnskapen om Samer som urfolk i EU. Sápmi er navnet på det tradisjonelle samiske området som strekker seg på tvers av grensene mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.

Behov for økt kunnskap om Sápmi i EU

Det har lenge vært et uttrykt behov for å gi samene en tydeligere stemme innen EU og hvordan et permanent kontaktpunkt med EU kan organiseres. Prosjektet er forankret både på politisk nivå i Sápmi og i det samiske samfunnet for øvrig.

REGIOSTARS Awards er en årlig konkurranse som arrangeres av Europakommisjonens direktorat for regional- og bypolitikk. Den tar sikte på å identifisere god praksis i regional utvikling og fremheve innovative, EU-finansierte prosjekter, som kan være attraktive og inspirerende også for andre regioner.

 Elle-Merete Omma, leder av EU-avdelingen i Samerådet

– Jeg er veldig glad for at vårt prosjekt er nominert. Det vil bidra til mer oppmerksomhet rundt de viktige temaene vi ønsker å få frem i lyset, sier Elle-Merete Omma, leder av EU-avdelingen i Samerådet.

– Dersom vi kan bidra til bedre relasjoner mellom Sápmi og EU og større fokus på saker som er viktig for oss, vil vi ha nådd de viktigste målene, avslutter hun.

Gi prosjektet din stemme

Nå følger en kampanje på sosiale medier og den offentlige konkurransen hvor folk bestemmer. Selve prisutdelingen vil finne sted i Dubrovnik i desember. Sørg for at du gir prosjektet en stemme! Du finner det under kategorien FAIR Europe:

STEM PÅ PROSJEKTET HER – Kategori FAIR Europe

Les mer om prosjektet her