Sammen om en felles samisk bygd på tvers av riksgrensen

Prosjektet Aktene, som betyr sammen, la grunnlaget for et langsiktig samarbeid mellom kultursenteret Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Samisk senter i Tärnaby. Dette området, som dekker både Norge og Sverige, har samme kulturarv og språk. Det utgjør i realiteten en felles samisk bygd på tvers av riksgrensen.

Tok bygda tilbake

Aktene tok utgangspunkt i dagens situasjon, men ønsket også å vise frem og lære av tradisjonene og historien i området. På den måten vil stedets kulturarv styrkes og levendegjøres for fremtiden. Aktene har bidratt til at folk som bor der tok bygda tilbake.

Et viktig mål var å utvikle det samiske senteret i Tärnaby. Gjennom dette arbeidet har man bidratt til å legge grunnlaget for langsiktig samarbeid over grensen mellom Norge og Sverige. Tett samarbeid mellom de to sentrene bidrar nå til å stryke det samiske språket og overføre tradisjonsrik kunnskap gjennom kurs i samisk historie, håndverk, mat og byggetradisjon.

Fokus på møter mellom mennesker

Gjennom foredrag, kulturdager, kurs og seminarer både i Sverige og Norge har man lagt til rette for møter mellom mennesker, overføring av kunnskap, utveksling av erfaringer og ikke minst et varig samarbeid. Eksempelvis ble det avholdt kurs i samisk språk og ulike håndverk. På et av disse ble det snekret en tradisjonell samisk gamme for geiter.

Bygging av samisk gamme Bilde: Aktene
Bygging av samisk gamme Bilde: Aktene

– Det var en aha-opplevelse for mange av folkene som møttes at de faktisk deler både tradisjoner og historie, sier Gun Margret Utsi, som var norsk prosjektleder for Aktene på vegne av kultursenteret Sijti Jarnge i Hattfjelldal.

– Riksgrensen er en kunstig grense for det som i realiteten er en felles samisk bygd. Her er det mer som samler oss enn det som skiller oss. Dette gjelder både i et historisk perspektiv, men også slik vi lever i dag, avslutter hun entusiastisk.

Gun Margret Utsi, Samisk språk- og kultursenter
Gun Margret Utsi, Samisk språk- og kultursenter

Det var stor interesse for å delta på de ulike aktivitetene. For skolebarn i området ble det arrangert ulike workshops.

Det ble opprettet en egen Facebook-side for Aktene-prosjektet. Her la de ut arrangementer, bilder og informasjon om prosjektet. En YouTube-kanal ble lansert med videoer og foredrag tilknyttet dette flotte prosjektet. Disse er fortsatt tilgjengelig for de som er interessert.

Sannhets- og forsoningskommisjonen deltok på et av arrangementene. Dette er en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.

Norsk prosjektpartner var Sijti Jarnge i Hattfjelldal. Fra Sverige deltok Storuman kommune, samisk husflidsstiftelse Sámi Duodji, Giron Sámi Teáhter og ABF. Aktene ble avsluttet sommeren 2021.

Prosjektet samarbeidet også med Nordkalottrådet og Gærjah sørsamisk bokbuss.

Lenker

Sijti Jarnge
Sámi Duodji
Giron Sámi Teáhter
Nordkalottrådet
Foredrag i regi av Aktene på YouTube