Løfter frem Samisk kystkultur

Kultursenteret Gaaltije og museet Saemien Sijte skal gjennom prosjektet Beavnardahke II fortsette å synliggjøre sørsamiske kultur og historie langs kysten – Sámis on the coast – gjennom samarbeid med aktører i lokalsamfunnet.

Prosjektet bygger videre på gode resultater oppnådd gjennom Beavnardahke I som synliggjorde den samiske kulturarven og kulturlandskapet i Trøndelag og Jämtland. I oppfølgeren skal det samiske museet Saemien Sijte og det sørsamiske kultursenteret Gaaltije i Jämtland fokusere på kysten av Trøndelag og kysten av Västernorrland. Nå skal prosjektet i større grad legge vekt på samisk kysthistorie, og i samarbeid med lokalsamfunnet undersøke, dokumentere og synliggjøre samiske kultur langs kysten på begge sider av grensen.

Resultatet av arbeidet skal synliggjøres på nettstedet Baalka slik at man enkelt kan dokumentere resultater og ha denne viktige kunnskapen lett tilgjengelig. Baalka er sørsamisk og bety sti. I tillegg har prosjektet en side på Instagram – @beavnardahke_ – hvor både bilder og filmsnutter deles. Innlegg skrives på norske, men det legges også ut innlegg på samisk, noe som underbygger mål om å styrke det samiske språket.

Løfte frem og øke kunnskap

Prosjektet skal sørge for å løfte frem og øke kunnskap om den samiske befolkningen som har bodd ved kysten og drevet med fiske, jordbruk og håndverk. Denne delen av samisk lokalkunnskap og historie har vært dårlig kjent. På samme måten er det i disse områdene få samiske stedsnavn som er kjent og i alminnelig bruk. Dette skal Beavnardahke II synliggjøre, sammen med kunnskap om reindriftens bruk av områdene fra Norskekysten til Svenskekysten.

Etterspør innspill fra lokalsamfunnet

Samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet er viktig for å kunne velge ut kulturmiljøer og historie på en bærekraftig og meningsfull måte, slik at det får forankring lokalt.

– Nå ser vi frem til å ta tak i lokal forankring av prosjektet. Vi har begynt på Svenskekysten. I 2022 vil vi ta fatt på Norskekysten. Samtidig oppfordrer vi til at så mange som mulig tar kontakt med oss, sier Håkon Hermanstrand, ved det samiske museet Saemien Sijte i Snåsa. Han er historiker og norsk prosjektleder.

Prosjektet har stor betydning. Det er viktig at det samiske samfunnet får frem mer kunnskap om sin egen historie. Det er også viktig å formidle denne kunnskapen til det norske samfunnet for øvrig.

– Det er mye historie og ta av og vi må derfor foreta et utvalg som skal presenteres på nettstedet Baalka og på Instagram. For at utvalget skal bli bra og mest mulig riktig og interessant må vi få innspill fra andre og spesielt fra de samiske lokalsamfunnene, avslutter Hermanstrand.

Norsk prosjektleder Håkon Hermanstrand ved det samiske museet Saemien Sijte
Norsk prosjektleder Håkon Hermanstrand ved det samiske museet Saemien Sijte

Fortellingen om en reindriftsfamilie

Samisk historie og bosetting på Trøndelagskysten kan fortelles på mange måter, for eksempel gjennom et bilde. Ekteparet Anton og Sanna Jonassen drev reindrift på Noerhte Fovsen-Njaarke, nord på Fosenhalvøya, i første halvdel av 1900-tallet. På bildet står de foran hjemmet sitt i Bessaker sammen med sønnen Bjarne. Ekteparet var aktive i samepolitikk hele sitt liv, og deltok på det første samiske landsmøtet i Tråante/Trondheim i 1917. Fremdeles drives samisk reindrift i det samme området.

Ekteparet Anton og Sanna Jonassen  og sønnen Bjarne. Bilde: Stiftelsen Saemien Sijte
Ekteparet Anton og Sanna Jonassen og sønnen Bjarne. Bilde: Stiftelsen Saemien Sijte

Prosjektet er finansiert av Interreg Nord, Västernorrland län, Sametinget, Trøndelag fylke, og Kulturrådet i tillegg til egenbidrag fra Gaaltije og Saemien Sijte.

Relevante lenker

Nettstedet Baalka
Informasjon om prosjektet Beavnardahke II 
Sørsamisk Museum og Kultursenter Saemien Sijte