Torsk och hummer

Norsk prosjekteier

Havforskningsinstituttet

Kontakt

  • Stenseth, Nils Chr.

Prosjektperiode

01.02.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 3786000 Kjell

Total: 735721 €