Tillämpad forskning och näringsutveckling

Norsk prosjekteier

Halden kommune

Kontakt

Prosjektperiode

18.01.2005 - 30.09.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 200000 Kjell

Total: 42000 €