The Blue Move for Green Economy

The Blue Move for Green Economy er en grenseoverskridende satsning i ØKS-regionen med offentlige og private aktører, for å fremme økt bruk av fornybar energi ved bruk av hydrogen som erstatning for fossilt brensel. Prosjektet skal bidra til utvikling av forretningsmodeller for etablering og drift av infrastruktur, og for produksjon og distribusjon av hydrogen. Prosjektet skal også vurdere potensialet og teste nye kjøretøytyper med vekt på varedistribusjon. Dette er en forutsetning for en mer omfattende bruk av hydrogenkjøretøy. Prosjektet skal øke bevisstheten om hydrogen innen flere målgrupper.

Prosjektet skal arbeide for overføring av kunnskap og erfaringer mellom regionene, samt for å øke de politiske ambisjonene for bruk av fornybar energi til transport. Uttesting av kjøretøy vil gi kunnskap om mulighetene for anvendelse av hydrogen til transport. Økt produksjon av fornybar energi og implementering av infrastruktur vil bidra til FoU og innovasjon. Prosjektets arbeid med forretningsmodeller for utvikling og drift av infrastruktur gir grunnlag for etablering av arbeidsplasser på området.

Blue Move vil bidra til løsning av felles utfordringer ved samarbeid om utbygging av infrastruktur som muliggjør grenseoverskridende, fossiluavhengige transporter. Dette skaper blant annet økt tilgjengelighet og økte muligheter til kommunikasjon over grensen. Dette er viktig for å øke bruken av hydrogen, og dermed til å skape et sammenhengende og lønnsomt marked for næringslivet.

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Prosjektperiode

01.08.2015 - 31.07.2018

Andre partnere

Innovatum, Gatubolaget, Region Skåne, Energikontoret Skåne, Falkenberg kommun, SP Sverige, SP A/S Danmark, Falkenberg Energi, Svensk Naturenergi, HyStorsys, Skedsmo kommune, Oslo kommune, Zero, NEL Hydrogen, HyOP & Köpenhamns kommune