– Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å lykkes

Transportsektoren står for de største utslippene av klimagasser. For å innfri nasjonenes ambisiøse klimamålsettinger, må det legges til rette for et grønt skifte der fossile energikilder byttes ut med fornybare. Mange peker på hydrogen som fremtidens energikilde. Hydrogen egner seg godt som drivstoff til alle typer kjøretøy, og er dessuten langt mer energieffektivt enn bensin og diesel. Hydrogen lar oss dessuten lagre energien fra sol-, vind- og vannkraft.

De fleste store bilprodusentene har nå startet masseproduksjon av hydrogenbiler, og over hele Europa etableres det nå fyllestasjoner i stort tempo. Til tross for dette mangler Skandinavia helhetlige løsninger for produksjon, lagring, distribusjon og bruk av hydrogen. Det er nettopp denne utfordringen Interreg-prosjektet The Blue Move for a Green Economy tar tak i. Samarbeidet mellom aktører i Norge, Sverige og Danmark går nå inn i sitt tredje år.

LES MER: Interreg-støttet hydrogenprosjekt får internasjonal oppmerksomhet

Konkrete resultater og erfaringsformidling sto sentralt da partnerne i prosjektet møttes i Borås tidligere denne uken. Med på møtet var også riksdagsmedlem Cecilie Tonfjord-Tofteby.

– Internasjonale samarbeid som Blue Move er en forutsetning for å lykkes. Arbeidet som prosjektet gjør med å finne bærekraftige forretningsmodeller er viktig, sa Tenfjord-Tofteby, som la inn følgende bestilling til prosjektet:

– Gi oss løsninger for en fossillfri bilpark. Gi oss muligheten til å lagre fornybar energi, og sørg for at det hele er lønnsomt.

Prosjektet er støttet av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.  I videovinduet under kan du se en presentasjon av The Blue Move for a Green Economy.