TARGET

TARGET – Making Regional Manufacturing Globally Competitive and Innovative

Prosjektet skal utvikle verktøy for å øke innovasjonskapasiteten i industribedrifter i Nordlig Periferi og Arktis-regionen. Verktøykassen vil blant annet inneholde kunnskap og metoder for digital produksjon (robotikk og simuering).

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Prosjektperiode

01.05.2015 - 30.04.2018

Budsjett

Total: 2 027 882 €

Andre partnere

CENTRIA University of Applied Sciences (FI)

Cavan Innovation and Technology Centre & Cavan LEO (IE)

Luleå University of Technology (SE)

Sligo Local Enterprise Office (IE)

University of Iceland (IS)