Felles samarbeid for besøksnæringen i Fulufjellet

Fulufjellets to nasjonalparker på hver sin side av grensen er en stadig mer populær turistattraksjon. Sommeren 2017, 15 år etter opprettelsen, ble det anslått en besøksrekord på drøyt 30 000 besøkende.

For å kunne motta enda flere besøkende uten at det påfører naturen unødvendig press, har næringslivet østlige Hedmark og nordlige Dalarna utviklet en felles besøksstrategi for begge sidene.

Videreutvikler et reiselivsprodukt i verdensklasse

Interreg-prosjektet «Felles besøksnæring for Fulufjellets nasjonalpark» har blant annet identifisert syv områder i parken med fokus på besøk og forbedring av informasjon. Prosjektet har mottatt finansiering fra Interreg Sverige-Norge.

Naturum Fulufjellet har blitt opprettet som et felles besøkssenter for hele parken. Senteret organiserer felles grenseoverskridende arrangementer, gir informasjon om parken på begge sider av grensen, samt har ansvar for kommunikasjonsarbeidet via Facebook og Instagram.

Det er gjort store investeringer som utvikling av nye severdigheter, nye naturstier, skilting og veibeskrivelse, tilpasning av nye veier og nye kart – alt for å imøtekomme flere besøkende og gi en villmarksopplevelse av høy kvalitet i kontrollerte former.

For å utvikle næringslivet i og rundt parken har grensen opprettet en felles samarbeidsplattform med årlige konferanser, samt felles sertifisering av partnerne i nasjonalparken.

Registrert 200 «nye» kulturminner

Prosjektet har også gjennomført registrering av kulturminner, som resulterte i hele 200 «nye» funn – alt fra steinalderfunn til sport etter husdyr. Videre har man produsert digitaliserte historier med bilder og film om livet i Fulufjellet. Sammen bidrar disse grepene til å skape et enda bedre grunnlag for å etablere nye besøksdestinasjon i parken, og tiltrekke nye besøksgrupper.

Prosjektet ble fullført i 2018, men prosjektdeltagerne har fortsatt arbeidet med å implementere besøksstrategien. Blant annet gjennom merking av nye grenseoverskridende ruter, samarbeid om nasjonalparksertifisering for gründere

Her kan du lese prosjektets sluttrapport.