Sustainable Food

Bakgrunnen for prosjektet er at mer enn 50% av verdens befolkning bor i byer og innen 2050 vil urbane sentre samle mer enn 80%. Den urbane befolkningen har en tendens til å være ute av kontakt med landbruksproduksjonen, og byens matkultur beveger seg stadig mot fastfood, bearbeidet mat, fordelt via store sentraliserte dagligvarekjeder.

Dagens mat-system kan ikke møte denne økende etterspørselen etter mat på en bærekraftig måte. Det resulterer i betydelige miljøvirkninger, men også sosial ulikhet i form av tilgang til et balansert og rimelig næringsrik mat i byene.

Prosjektet vil fokusere på:

  • Dyrking av frukt og grønnsaker i byen, i hager, i parker, på hustak, på balkonger og forbedret fruktbarheten av landområder.
  • Levere mat på en mer bærekraftig og mindre karbonintensiv måte.
  • Nyte mer bærekraftig mat, dvs. lokale produkter, uten plantevernmidler, sesongens ferske produkter osv. og samtidig forbedre dietten ved hjelp av produkter som oppfyller kravene til miljø-og bærekraft, og hindre avfall.

Målet er at denne overgangen vil medføre endringer i oppfatninger, holdninger og til slutt atferd.

Oslo er norsk partner i prosjektet sammen med ni andre byer fra forskjellige land i Europa, med Brussel som prosjektleder.

Norsk prosjekteier

Oslo kommune

Prosjektperiode

01.05.2012 - 31.12.2015

Ekstern prosjektinfo

http://urbact.eu/?id=2030

Andre partnere

Amersfoort, NL
Bristol, UK
Messina, IT
Athens Dev. Agency, EL
Lyon, FR
Vaslui, RO
Goteborg, SE
Ourense, PT