Urbact III lanseres 16. mars

Hvis svaret er ja på ett eller flere av disse spørsmålene bør du allerede nå sette et kryss i kalenderen: 16. mars lanseres den nye programperioden – Urbact III – i Brussel.

I løpet av dagen bil representanter fra Europas byer dele sine erfaringer og vise frem merverdien fra Urbact-prosjekter. Oppstarts-eventen retter selvsagt også blikket framover mot innhold og innsatsområder i den nye programperioden.

Oppstartskonferansen er også en ypperlig arena for å bygge nettverk og finne prosjektpartnere til framtidige Urbact-prosjekter.

LES MER: Nasjonal infodag i Oslo

Arrangementet retter seg mot alle som er involvert i bærekraftig byutvikling; særlig beslutningstakere på EU-, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, prosjektdeltakere, byplanleggere, fageksperter og forskere.