Tilbake

Urbact III lanseres 16. mars

URBACT III letter 16. mars. Foto: Pierre Andrews.

Er du nysgjerrig på siste nytt innen bærekraftig byutvikling? Vil du vite mer om URBACT og hvordan Interreg-programmet arbeider for Europas byregioner? Vil du bygge nettverk og partnerskap med andre urbane aktører?

Hvis svaret er ja på ett eller flere av disse spørsmålene bør du allerede nå sette et kryss i kalenderen: 16. mars lanseres den nye programperioden – Urbact III – i Brussel.

I løpet av dagen bil representanter fra Europas byer dele sine erfaringer og vise frem merverdien fra Urbact-prosjekter. Oppstarts-eventen retter selvsagt også blikket framover mot innhold og innsatsområder i den nye programperioden.

Oppstartskonferansen er også en ypperlig arena for å bygge nettverk og finne prosjektpartnere til framtidige Urbact-prosjekter.

LES MER: Nasjonal infodag i Oslo

Arrangementet retter seg mot alle som er involvert i bærekraftig byutvikling; særlig beslutningstakere på EU-, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, prosjektdeltakere, byplanleggere, fageksperter og forskere.

Kontakt

  • Fiskum, Ingebjørg

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    +47 22 24 70 54

    Send e-post

    Medlem i overvåkingskomiteene for URBACT, Interreg Europe og ESPON.

Tilbake