STRAIR

STRAIR er et samarbeid mellom 7 europeiske flyplassregioner. Hovedmålsettingen er å forbedre innovasjonssystemer for næringsutvikling i flyplassregioner. Virkemidlene er å gjennomføre kartlegginger, analyser, benchmarking og pilotprosjekter og på denne måten utvikle nettverk og felles kompetanse. STRAIR vil bli gjennomført i nært samarbeid med ARC-Airport Regions Conference og ACI- Airports Council International. Gjennom bl.a. disse nettverkene og partnerlandenes nettverk vil vi få tilført faglig kompetanse og distribuere felles STRAIR kompetanse. Partnerne er en gruppe flyplassregioner med fra 4-30 millioner passasjerer årlig. Flyplassregionene er nasjonale eller hovedflyplasser for deler av landet, men ikke av de flyplassregionene som generer størst trafikk. STRAIR partnerne vil samarbeide om å felles fremtidsrettede innovasjonssystemer for næringsutvikling. Oslo Teknopol er functional leadpartner.

 

Norsk prosjekteier

Oslo Teknopol IKS

Prosjektperiode

01.01.2005 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 530000 Kjell

Total: 1680000 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.strair.org/