StarDust

StarDust bygger på tidligere erfaringer innen innovasjon og klyngeutvikling gjennomført innenfor prosjektene BSR InnoNet og BSR_CBP. Disse prosjektene har skapt en optimal plattform for å nå mer ambisiøse mål for transnasjonal innovasjon.

StarDust-prosjektet er sett på som den neste store milepælen mot fullskala implementering av BSR Stjerner (flaggskip nr. 1 innenfor kapittel 7 i handlingsplanen for EUs strategi for Østersjøregionen).

StarDust skal utvide rammeverket for transnasjonal innovasjon innenfor Østersjøen-området gjennom fire aktiviteter:

  • Utvikling av store potensialer
  • Koblinger mellom forskning og innovasjon
  • Utvikling av nye støtteverktøy for transnasjonalt samarbeid
  • Tilrettelegging for strategisk styring av makro-regional forskning og innovasjon.

Norsk prosjekteier

Innovasjon Norge

Prosjektperiode

17.09.2010 - 16.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 837 462 Kjell

Total: 6 512 000 €

Andre partnere

Region Skåne
Latvisk IKT-cluster
Finansdepartementet i Latvia
Investerings- og utviklingsvesen, Latvia
WTSH Schleswig-Holstein
Culminatum Innovation Oy LtD
Finans- og samferdselsdepartementet, Estland
Enterprise Estonia
FORA Research and analysis division, Danmark
Universitetet i Aalborg
BioCon Valley of Mecklenburg-Vorpommern
Community Building Consultants, Litauen
New Tools for Health
Det maritime akademi, Estland
Universitetet i Turku
Klaipeda forsknings- og teknologipark
Det maritime akademi i Gdynia
Svensk maritimt forum
Forskningsparken i Lahti
Institutt for oceanologi, Polen
Bærekraftige Sverige Sørøst AB
Universitetet i Kaunas
Kunstakademiet i Latvia
Bedriftssenteret i søndre Latvia
Universitetet i Poznan
IDC West Sweden AB
Mobile Hieghts
Øresund IT
HERMIA
Visorial IKT
Latvisk logistisk forening