SPARA 2020

SPARA 2020 – Smart Peripheral and Remote Airports 2020

Perifere og avsidesliggende flyplasser møter en rekke spesielle utfordringer som dette prosjektet vil prøve å avhjelpe. Samtidig spiller regionens flyplasser en avgjørende rolle for den sosiale og økonomiske utviklingen. Å opprettholde og gjøre disse i stand til å møte fremtidige utfordringer, samtidig som regularitet og konnektivitet opprettholdes, er målet med dette prosjektet.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Molde

Prosjektperiode

01.06.2015 - 31.05.2018

Prosjektnettside

http://spara2020.eu/

Andre partnere

Northern and Western Regional Assembly (IE)

Robert Gordon University (UK)

Storuman Municipality Enterprises Ltd (SE)

Sundsvall Timrå Airport (SE)

Swedish Transport Administration (SE)

University of Sydney (AU)

University of the Highlands and Islands (UK)