Sosial nettbasert trening for eldre

Formålet er å utvikle et verktøy som kan gi sikker trening hjemmefra med andra mennesker. Målet med prosjektet er å bygge opp et forskningsprosjekt som retter seg mot seniorer.

Delmål:
– Få en felles forståelse av området gjennom å arrangere workshops der man presenterer sitt arbeid og diskuterer state-of-the-art
– Definiere målgruppen og prøve ut online trening – både treningsspill og spillteknikk
– Etablere forskningssamarbeid mellom partnerne

Norsk prosjekteier

Norut Tromsø

Kontakt

  • Brox, Ellen

    Norut

    +47 934 19 285

    ellen.brox@norut.no

Prosjektperiode

01.05.2013 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 309449 €