Söka gammalt – Skapa nytt 06-07 – Om regional traditionsmat i utveckling

Att inspirera producenter att skapa produkter med historisk förankring som ger ett ökat mervärde på marknaden. Att öka producenternas kunskap om traditionell förädling anpassad till nutida villkor.Att skapa aktiviteter och träffpunkter där producenter och projektaktörer kan mötas och förmedla kunskap till varandra så att deras kännedom om varandra ökar och stimulerar till nya kontakter.

Norsk prosjekteier

Mære landbruksskole

Prosjektperiode

01.04.2006 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1396750 Kjell

Total: 300903 €