SNAB: Svensk-Norske løsningar for Avfall og Biprodukter

Norsk prosjekteier

Stiftelsen Østfoldforskning

Prosjektperiode

03.05.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 3870444 Kjell

Total: 972810 €