SMICE

Prosjektets overgripende mål er å skape tilvekst i regionens næringsliv gjennom at man på en grenseoverskridende innovasjonsarena skal teste og systematisk utvikle en ny innovasjonspedagogikk på regionalt og lokalt nivå, der også bruken av ny teknikk er en viktig del av prosjektet.

Prosjektet har ambisjon om at denne innovasjonsarenaen skal gi ringvirkninger for hele Midtnorden. Regionene som har vist interesse for å delta sammen med Region Jämtland Härjedalen og Sør-Trøndelag fylkeskommune er Västernorrland og Västerbotten på svensk sida, Nordland og Nord-Trøndelag på norsk side og Österbotten og Mellersta Finland på finsk side.

Regionens næringsliv står overfor et omfattende omstillingsarbeid, et grønt skifte, og prosjektet skal bidra til at samfunnsutviklingen tar del i de forutsetninger som gis gjennom den sirkulære økonomien.

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kontakt

  • Per Erik Sørås

    Trøndelag fylkeskommune

    906 12 450

    Send e-post

Budsjett

Total: 2 946 044 €

Andre partnere

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Västernorrlands län
Västerbottens län
Österbotten
Mellersta Finland