SMART-MR

Målet for prosjektet er å bidra til bærekraftig transport i storbyregioner gjennom å begrense utslipp og trafikktrengsel. Prosjektet springer ut av Interreg IVC-prosjektet Catch-MR hvor 7 av partnerne, inkl. Oslo og Akershus også var med. Dette prosjektet fokuserte på areal- og transportplanlegging (ATP) i storbyregioner. SMART-MR legger integrert areal- og transportplanlegging (ATP) til grunn. Prosjektet tar med dette som utgangspunkt opp nye tema i tilknytning til transportplanlegging og inkluderer 3 nye storbyregioner. Tilleggsverdien i prosjektet består i at ATP-perspektivet overføres til regionale politikker og tiltak, og at innbyggere og næringslivet involveres i transportplanleggingen for å oppnå atferdsendringer og større aksept for beslutninger. Utviklingen av bærekraftige mobilitetsplaner og intermodale knutepunkter er også nye tema sett i forhold til Catch-MR.

Oslo og Akershus adresserer den felles areal- og transportplan som politikkinstrument i prosjektet. Regionen vil se på hvordan man kan utvikle og forbedre transportplanleggingen for alle transportformer, og å tette gapet mellom transport- og arealplanlegging. Bærekraftige planer for urban transportplanlegging  (jf. EUs Sustainable Urban Mobility Plans) vil bli antatt som et verktøy for å hjelpe planleggere og politikere til å prioritere i det enkelte tilfellet.

De norske partnernes ambisjoner og aktiviteter i prosjektet er godt forankret i nasjonal transportpolitikk (NTP) og i regionale planer som Oslo-pakke III, Ruter’s K-2012 og transportplan for Akershus. Den regionale stakeholder-gruppen omfatter aktører som Ruter AS, en interesseorganisasjon for godstransport, sykkelbyprosjektet i Oslo, Statens vegvesen, planetaten i Oslo og kommunene I Akershus.

Norsk prosjekteier

Oslo kommune - Bymiljøetaten og Akershus fylkeskommune

Kontakt

 • Birte Adelaide Mobraaten

  Oslo kommune - bymiljøetaten

  947 95 633

  Send e-post

 • Liv Maren Bjørnstad

  Akershus fylkeskommune

  22 05 56 53

  924 66 883

  Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 145 000 €

Total: 2 465 584 €

Andre partnere

Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region (Slovenia)
The Göteborg Region Association of Local Authorities (Sverige)
Helsinki Region Environmental Services Authority (Finland)
BKK Centre of Budapest Transport (Ungarn)
Metropolitan City of Capital Rome (Italia)
Porto Metropolitan Area (Portugal)
Barcelona Metropolitan Area (Spania)