Smart Fish

Prosjektet har som overordnet målsetting å utvikle produktsystemer som bidrar til å dokumentere lagringsforhold og kvalitet langs hele verdikjeden for sjømat. Kjerneproduktet som skal utvikles er en elektronisk enhet som kan trykkes på en fleksibel etikett, som festes på forpakninger med sjømat. Partnerne i prosjektet skal også utvikle en tjeneste for å samle inn og presentere data fra enhetene. Slik kan sporing, plassering og temperatur av pakker under transport presenteres for produsenter, distributører og sluttbrukere på en brukervennlig måte via smarttelefoner.

 

Norsk prosjekteier

NOFIMA

Prosjektperiode

01.05.2015 - 30.04.2018

Budsjett

Total: 1 124 601 €

Prosjektnettside

http://smart-fish.eu/

Andre partnere

Ardtoe Marine Research Facility (UK)

Hätälä Oy (FI)

Oulu University of Applied Sciences (FI)