Tilbake til ditt søk

Skogstilpasning

Prosjektet skal bidra til å legge grunnlaget for et holdbart og langsiktig skogsjordbruk tilpasset de klimaforandringene kloden vår går igjennom. «Skogstilpasning» fokuserer på kompetansehevende tiltak for skogsbaserte selskaper. På denne måten kan de tilpasse seg de utfordringene som følger med klimaendringene.

 

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Trøndelag

Kontakt

  • Tobias Eliasson

    tobias.eliasson@skogsstyrelsen.se

Prosjektperiode

01.09.2017 - 01.08.2020

Budsjett

Norske IREG-midler: 1 026 100 NOK

Totalt: 758 624 €