SKILLS+

I hele Europa eksisterer det et digitalt gap mellom urbane, tettbygde områder og periferien, da tilgang til godt bredbånd bare langsomt blir gjort tilgjengelig i sistnevnte. Dette har resultert i et etterslep i digitale aktiviteter hos små bedrifter i rurale områder, hvilket truer deres konkurransekraft og sårt trengte jobber på små steder som kan påvirkes kraftig av demografiske forandringer.

SKILLS + sitt overordnede mål er å bedre integrere moderne IKT-løsninger i bedriftenes daglige rutiner, og på denne måten forbedre konkurransedyktigheten til små bedrifter i rurale områder. Gjennom et tidligere Interreg-prosjekt ble det avdekket utfordringer knyttet til manglende digital kompetanse i disse bedriftene, og SKILLS+ er dermed en videreføring av det samarbeidet Sør-Trøndelag Fylkeskommune allerede hadde med regionen Sachsen – Anhalt i Tyskland.

Prosjektet har som mål å øke opptaket av IKT-verktøy (e-commerce, cloud services, social media) blant SMB’er i landllige områder for å styrke deres vekst og konkurransekraft. Prosjektet har således en direkte og sterk næringslivsorientering. SMB’er i landlige områder er hovedmottakere og sluttbrukere av prosjektets resultater. Regional Development agencies og handelskamre inngår i partnerskapet. De regionale stakeholder-gruppene omfatter næringsstøtteorganisasjoner, næringsklynger & hager, handelskamre, entreprenørskapssentre, investeringsbanker og arbeidsgiverforeninger.

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2016 - 31.12.2020

Andre partnere

Kainuun Etu Ltd (Finland)
Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia (Latvia)
Managing Authority of Regional Operational Programme of Western Macedonia Region (Hellas)
Malopolska Regional Development Agency (Polen)
Zadar County Rural Development Agency (Kroatia)
Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) (Bulgaria)
Castilla y Leon Regional Government – Regional Ministry for Culture and Tourism (Spania)
Pannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation Non-profit Ltd. (Ungarn)
University of Latvia (Latvia)
Technical University of Ostrava (Tsjekkia)
TECLA – Association for local and European trans-regional Cooperation (Italia)