Skandinavisk infrastrukturkompetanse

Prosjektet skal øke attraktiviteten til byggenæringen som det nå er mangel på kvalifisert arbeidskraft til. Prosjektet skal i samarbeid med lærere og bransjeorganisasjoner teste / evaluere og utvikle felles sertifiseringskrav i vintervedlikehold og sikkerhet av vei og jernbane. Dette er pilottester som ette rprosjektets slutt skal fortsette i flere områder.

Samferdselsmyndighetene i Norge og Sverige ønsker med dette prosjektet å sette i gang arbeidet med en felles skandinavisk anleggsmarked som kan oppnå stordriftsfordeler på tvers av landegrensene og dermed bidra til bedre konkurranse.

Norsk prosjekteier

Statens vegvesen

Prosjektperiode

21.05.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 3672066 Kjell

Total: 2.191.900 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Trafikverket