ScandTick

Flått og flåttbårne sykdommer er et stadig voksende problem i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. De siste årene har antall personer diagnostisert med infeksjoner forårsaket av flåttbårne bakterier og virus økt markert. Et anslag viser at over 40 000 mennesker ble syke i regionen i 2011.

Systemene er ufullstendig og forskjellig mellom landene, noe som gjør det vanskelig å sammenligne. Det er også antatt å ha vært en undervurdering av antall sykdomstilfeller. I de senere årene har det vært en kraftig økning i antall flått i regionen som en effekt av klimaendringer, som igjen har bidratt til et stadig økende antall tilfeller av sykdommen.

De viktigste flåttbårne sykdommene er borelia og flåttbåren encefalitt (TBE). TBE er den mest alvorlige tick-overført infeksjon i regionen, og det pleier å skje noen få dødsfall per år. Ingen ekte kur finnes ikke. En effektiv vaksine mot TBE er utviklet, men strategier for vaksinasjonsanbefalinger mangler eller er ufullstendig.

Scand Tick ønsker derfor å etablere et nettverk for kunnskap og samarbeid for å håndtere spørsmål om flått og flåttbårne sykdommer. Prosjektet skal utvikle felles tilnærminger og strategier, og styrke de felles strukturene i OKS-regionen for å løse de problemene som utgjøres av den økende forekomsten og utbredelsen av flåttbårne infeksjoner. Det vil skape felles retningslinjer for rapportering, diagnostikk, behandling og vaksinering for flåttbårne sykdommer i regionen. Prosjektet vil også forbedre forebyggingen i regionen og utvikle informasjonsstrukturer som når ut til allmennhet og til helsepersonell.

Norsk prosjekteier

Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF)

Prosjektperiode

01.09.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 2611241 Kjell

Total: 1 869 143 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF)
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Folkehelseinstituttet
Rigshospitalet-KBHVN (Koordinerande partner)