Sikrere diagnoser – økt kunnskap

De problemene flåttbårne infeksjoner medfører er forholdsvis like i våre tre skandinaviske land, og et sterkere samarbeid over grensene vil føre til økt samlet kunnskap om flått og flåttbårne sykdommer.

Etter oppstart av ScandTick-prosjektet i september 2012, har det strategiske og operasjonelle samarbeidet i regionen omkring utfordringer knyttet til flått og flåttbårne sykdommer, først og fremst borreliose og flåttbåren encefalitt (TBE), blitt betraktelig styrket.

Når det gjelder borreliose finnes det nå mer kunnskap om utbredelsen av de ulike Borrelia-typene, og om påliteligheten til de ulike diagnostiske testene som benyttes i regionen. Dette arbeidet vil fortsette nå når prosjektet går inn i sin siste periode, og målet er at på lang sikt skal oppnå forbedret folkehelse og lavere kostnader for samfunnet gjennom forebygging av flåttbitt og sykdom.

Les mer bak lenken til høyre.