Tilbake

Sikrere diagnoser – økt kunnskap

Voksne hunnflått venter på vertsdyr. Foto: Vivian Kjelland

De siste årene har stadig flere personer blitt syke i Norden etter infeksjon med flåttbårne bakterier og virus. Interregprosjektet «ScandTick» skal bidra til å øke kunnskapen og forbedre behandlingen.

De problemene flåttbårne infeksjoner medfører er forholdsvis like i våre tre skandinaviske land, og et sterkere samarbeid over grensene vil føre til økt samlet kunnskap om flått og flåttbårne sykdommer.

Etter oppstart av ScandTick-prosjektet i september 2012, har det strategiske og operasjonelle samarbeidet i regionen omkring utfordringer knyttet til flått og flåttbårne sykdommer, først og fremst borreliose og flåttbåren encefalitt (TBE), blitt betraktelig styrket.

Når det gjelder borreliose finnes det nå mer kunnskap om utbredelsen av de ulike Borrelia-typene, og om påliteligheten til de ulike diagnostiske testene som benyttes i regionen. Dette arbeidet vil fortsette nå når prosjektet går inn i sin siste periode, og målet er at på lang sikt skal oppnå forbedret folkehelse og lavere kostnader for samfunnet gjennom forebygging av flåttbitt og sykdom.

Les mer bak lenken til høyre.

Kontakt

 • Halvorsen, Anja Husa

  Akershus fylkeskommune

  +47 920 99 423

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak i Akershus

 • Thomas André Hansen

  Østfold fylkeskommune

  +47 995 99 629

  Send e-post

  Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Hoddevik, Marthe Elin

  Oslo kommune

  +47 23 46 16 14

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak

Tilbake