Scandria2Act

Scandria2Act er et prosjekt under programmet Interreg Baltic Sea. Prosjektet har som hovedmål å fremme ren, multimodal transport for å øke samhandling og konkurranseevnen til Scandria-korridorens regioner, samtidig som vi minimerer negativ miljøpåvirkning forårsaket av transport.

Prosjektet fokuserer på tre områder, med tilhørende arbeidspakker:

 1. Distribusjon av alternative drivstoff
 2. Tilrettelegging for multimodale transporttjenester
 3. Etablering av en flernivå styringsmodell for samarbeidet langs korridoren, Scandria®Alliance.

Akershus fylkeskommune er ansvarlig for arbeidspakke 1.

Scandria2Act har fått status som Flagship project i Østersjøregionen. Dette er prosjekter som er spesielt viktige for å gjennomføre tiltak på programmets prioriterte områder, og som skal tjene som piloteksempler.

Prosjektet er en videreføring av et godt etablert samarbeid mellom en rekke aktører i den nordlige delen av Scandria-korridoren, på aksen Oslo – Berlin.

Mål og ønskede resultater

Målet er å bidra til å fremme infrastruktur for og anvendelse av alternative drivstoff i Scandria-korridoren.

Med alternative drivstoff menes her drivstoffene elektrisitet, hydrogen og biogass/naturgass, som omhandles av EUs direktiv 2014/94/EU deployment of alternative fuels infrastructure (DAFI).

Prosjektet har en helhetlig tilnærming, og har som mål å fremme bruken av disse drivstoffene ut fra regionale forutsetninger og drivstoffenes anvendelsesområder.

Sammen skal partnerne levere følgende resultater:

 • Rapport med oversikt over utbredelse, bruk og erfaringer fra introduksjon av alternative drivstoff i Scandria-regionen.
 • Rapport med anbefalinger for forretningsmodeller og konsept for energistasjoner.
 • Strategi for distribusjon av alternative drivstoff i Scandria-regionen.
 • Roadshow med informasjon og utprøving av kjøretøy i Oslo/Akershus, Skåne og Berlin.

Scandria2act_PartnerMap_150

Norsk prosjekteier

Østlandssamarbeidet

Kontakt

 • Jon Petter Arntzen

  Østlandssamarbeidet

  22 05 50 80

  Send e-post

Prosjektperiode

01.05.2016 - 30.04.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 423 433 €

Total: 3 622 496 €

Andre partnere

Akershus fylkeskommune Helsinki-Uusimaa Region Swedish Transport Administration Region Skane Skane Energy Agency / H2 Skane / Biogas Syd SP Technical Research Institute of Sweden Lund University Örebro Regional Council Transport Innovation Network Rostock Port Verkehrsverbund BerlinBrandenburg TH Wildau Hamburg Logistics Initiative