Säter som kultur och näring i Inre Skandinavien

Norsk prosjekteier

Det Kgl. Selskap for Norges vel

Kontakt

  • Autbø, Oddvar

Prosjektperiode

01.06.2006 - 15.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 320000 Kjell

Total: 72870 €